Zatvoriť
Luskáčik a Myší kráľ
U
135 min.
originálna verzia
La Traviata
12
230 min.
originálna verzia

Blažek sa v novej kolekcii navracia k tradičným hodnotám a inšpiruje sa pravekými motívmi.