Zatvoriť

18. 11. je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaní a sexuálnym zneužívaním, takže je to super, byť v tento deň na očiach a sprostredkovať informáciu o pomoci deťom.

19. 11. je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí

20. 11. je Svetový deň detí, vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si pripomíname prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

To len pre informáciu dôležitosti mesiaca november z nášho pohľadu ochrany dieťaťa.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození  viacakonick.gov.sk

Si pre nás viac ako nick.