Zatvoriť

Žrebovanie:

Víťazi 1. kolo žrebovania - TU

Víťazi 2. kolo žrebovania - TU

Víťazi 3. kolo žrebovania - TU

Víťazi 4. kolo žrebovania - TU

Víťazi 5. kolo žrebovania - TU

Víťazi 6. kolo žrebovania - TU

Víťazi 7. kolo žrebovania - TU

Víťazi 8. kolo žrebovania - TU

Víťazi 9. kolo žrebovania - TU

Víťazi 10. kolo žrebovania - TU

Víťazi bonusového žrebovania a vecné ceny - TU

 

 

 

Letný BOOMerang začína ! Súťaž s nami !

Ty nakupuj, my platíme.

Rozdáme až 20 000 €.

 

Veľká letná spotrebiteľská súťaž vypukne 13. júla a potrvá do 21. septembra 2020. Preplatíme v nej nákupy v celkovej výške 20 000 €.

Ako sa do súťaže zapojiť? 

* Nakúp v minimálnej hodnote 50 € v ktorejkoľvek prevádzke Europa SC

* Zaregistruj svoj pokladničný blok v informačnom stánku na prízemí (vedľa stánku Fusakle), denne od 11:00 do 17:00 hod.

* Vypísaný registračný lístok hoď do zlosovacej urny a registrovaný blok s priradeným číslom si starostlivo uschovaj, v prípade výhry je nutné predložiť víťazný blok.

 

Žrebovanie prebieha online, každý pondelok počas 10tich týždňov.

Počas online žrebovania budú zverejnené čísla výherných registračných lístkov.

20.07, 27.07, 03.08, 10.08.,17.08., 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09.2020

 

Počas jedného žrebovania preplácame nákupy do výšky max. 500 €  / jeden blok a v celkovej výške 2 000 € / jedno žrebovanie.

Nákupy budú preplatené vo forme elektronických darčekových kariet, ktoré sú platné vo všekých prevádzkach Europa SC - 1 rok od ich vystavenia. 

 

Je to také jednoduché !

Nakupuj, registruj, vyhrávaj a znovu nakupuj.

 

Dokumentáciu k súťaži nájdete TU

Štatút súťaže nájde TU