zdieľať na: facebook
Zostaň informovaný o výhodných nákupoch a podujatiach
v Europa Shopping Center
Newsletter
Loading pages...
Strana 1
Strana 2
zdieľať na: facebook
Šetrime spoločne obalovým materiálom
Manufaktura

Šetrime spoločne obalovým materiálom

Manufaktura sa neustále zaoberá otázkami ekológie, venuje sa problematike obalov a hľadá stále nové cesty, ako uľaviť životnému prostrediu. Kúpeľové soli predávané na váhu, ktoré tvoria značnú časť kozmetického sortimentu značky Manufaktura, si môžu teraz zákazníci odniesť vo vlastných uzatvárateľných nádobách. Tí, ktorí možnosť bezobalového nákupu využijú, budú navyše odmenení príjemným bonusom v podobe 10% zľavy.

 

Let´s save packaging material together

Manufaktura constantly focuses on ecological issues, addresses the problem of packaging and seeks new ways of how to save the environment. Our customers can carry away bath salt sold by weight, which represents a significant part of Manufaktura cosmetic assortment, in their own closable containers now. If you buy our goods without packaging, you will be rewarded a pleasant bonus 10% off.